Bayi Girişi

Possify  bayisi olmanız için öncelikli olarak bilgisayar, yazılım ticareti ile iştigal etmeniz gerekmektedir. Bayilik başvurusu icin gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

1. Vergi Levhası
2. İmza Sirküleri
3. Ticaret Sicil Gazetesi (Özellikle faaliyet alanı bölümü. Sicil gazetesi olmayan şirketlerde yoklama belgesi)
4. Cari Kart Bilgi Formu 
5. İmza sirküsünde imzası bulunan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi